Chuyện lạ Việt Nam
 Kỳ bí cô gái 100 ngày âm thầm đào giếng bằng chiếc muỗng ăn cơm! [Chuyện lạ Việt Nam]

Kỳ bí cô gái 100 ngày âm thầm đào giếng bằng chiếc muỗng ăn cơm! [Chuyện lạ Việt Nam]

7phút 45giây 151 Lượt xem
 Xác chết biết uống nước ở Việt Nam và những chuyện kỳ lạ! [Chuyện lạ Việt Nam]

Xác chết biết uống nước ở Việt Nam và những chuyện kỳ lạ! [Chuyện lạ Việt Nam]

4phút 47giây 255 Lượt xem
 Thiện ác hữu báo: Cá vàng đòi mạng, rắn trắng báo thù?[Chuyện lạ Việt Nam]

Thiện ác hữu báo: Cá vàng đòi mạng, rắn trắng báo thù?[Chuyện lạ Việt Nam]

4phút 4giây 1,254 Lượt xem
 Lạnh người Cụ bà 99 tuổi chết 7 ngày rồi sống lại kể chuyện dưới “âm phủ

Lạnh người Cụ bà 99 tuổi chết 7 ngày rồi sống lại kể chuyện dưới “âm phủ"!- Chuyện lạ Việt Nam

7phút 26giây 2,170 Lượt xem
 Vạn vật có linh: Gà rừng biết tạ ơn, trâu khóc xin tha mạng!- Chuyện lạ Việt Nam

Vạn vật có linh: Gà rừng biết tạ ơn, trâu khóc xin tha mạng!- Chuyện lạ Việt Nam

2phút 45giây 727 Lượt xem
 Tục thờ Thần Lửa của người Việt xưa như thế nào? [Chuyện lạ Việt Nam]

Tục thờ Thần Lửa của người Việt xưa như thế nào? [Chuyện lạ Việt Nam]

6phút 41giây 1,130 Lượt xem
 Giải mã vùng đất dữ mỗi tháng lấy đi 1 mạng người? [Chuyện lạ Việt Nam]

Giải mã vùng đất dữ mỗi tháng lấy đi 1 mạng người? [Chuyện lạ Việt Nam]

9phút 54giây 2,064 Lượt xem
 Bùa yêu xứ Mường là hoàn toàn có thật ? Nghe cao thủ bùa yêu tiết lộ bí quyết.[Chuyện lạ Việt Nam]

Bùa yêu xứ Mường là hoàn toàn có thật ? Nghe cao thủ bùa yêu tiết lộ bí quyết.[Chuyện lạ Việt Nam]

13phút 57giây 5,763 Lượt xem
 Linh hồn và quỷ thần thực sự tồn tại nhưng vì sao mắt thường không nhìn thấy? [Chuyện lạ Việt Nam]

Linh hồn và quỷ thần thực sự tồn tại nhưng vì sao mắt thường không nhìn thấy? [Chuyện lạ Việt Nam]

5phút 6giây 3,614 Lượt xem
 Truyền thuyết vị danh tướng triều Thanh là trăn thần chuyển sinh? [Chuyện lạ Việt Nam]

Truyền thuyết vị danh tướng triều Thanh là trăn thần chuyển sinh? [Chuyện lạ Việt Nam]

6phút 16giây 2,862 Lượt xem
 Toàn bộ quá trình đi đến âm gian sau khi con người chết đi! [Chuyện lạ Việt Nam]

Toàn bộ quá trình đi đến âm gian sau khi con người chết đi! [Chuyện lạ Việt Nam]

12phút 30giây 3,426 Lượt xem
 Âm tào địa phủ có một bức câu đối, nhất định bạn phải đọc một lần![Chuyện lạ Việt Nam]

Âm tào địa phủ có một bức câu đối, nhất định bạn phải đọc một lần![Chuyện lạ Việt Nam]

6phút 53giây 2,871 Lượt xem
 Người đàn ông mọc đuôi ở Hà Giang cứ ‘cắt’ thì lại lăn ra ốm, gặp vận xui? [Chuyện lạ Việt Nam]

Người đàn ông mọc đuôi ở Hà Giang cứ ‘cắt’ thì lại lăn ra ốm, gặp vận xui? [Chuyện lạ Việt Nam]

10phút 27giây 12,326 Lượt xem
 Chuyện lạ Việt Nam - HỒN VỀ TRONG GIÓ [PHẦN 3]

Chuyện lạ Việt Nam - HỒN VỀ TRONG GIÓ [PHẦN 3]

5phút 41giây 4,382 Lượt xem
 Chuyện lạ Việt Nam - HỒN VỀ TRONG GIÓ [PHẦN 2]

Chuyện lạ Việt Nam - HỒN VỀ TRONG GIÓ [PHẦN 2]

17phút 18giây 4,806 Lượt xem
 Chuyện lạ Việt Nam - HỒN VỀ TRONG GIÓ [PHẦN 1]

Chuyện lạ Việt Nam - HỒN VỀ TRONG GIÓ [PHẦN 1]

20phút 29giây 4,144 Lượt xem
 Chuyện lạ Việt Nam - ĐÊM TRONG CĂN NHÀ HOANG

Chuyện lạ Việt Nam - ĐÊM TRONG CĂN NHÀ HOANG

24phút 50giây 6,975 Lượt xem
 Chuyện lạ Việt Nam - Quỷ Ám!!!

Chuyện lạ Việt Nam - Quỷ Ám!!!

18phút 11giây 6,081 Lượt xem
 Chuyện lạ Việt Nam - NGĂN KÉO SỐ 14

Chuyện lạ Việt Nam - NGĂN KÉO SỐ 14

9phút 51giây 7,652 Lượt xem
 Chuyện lạ về ma - LÊN CHÙA TÌM CON

Chuyện lạ về ma - LÊN CHÙA TÌM CON

15phút 10giây 6,250 Lượt xem