ĐÔNG TÂY PROMOTION OFFICIAL
 CẢM GIÁC LÀM VỢ | AI CHẲNG THÍCH ĐÙA TẬP 23 FULL HD (11/12/2016)

CẢM GIÁC LÀM VỢ | AI CHẲNG THÍCH ĐÙA TẬP 23 FULL HD (11/12/2016)

4phút 24giây 178 Lượt xem
 SỐC | AI CHẲNG THÍCH ĐÙA TẬP 23 FULL HD (11/12/2016)

SỐC | AI CHẲNG THÍCH ĐÙA TẬP 23 FULL HD (11/12/2016)

4phút 17giây 169 Lượt xem
 GỪNG CÀNG GIÀ CÀNG CAY | AI CHẲNG THÍCH ĐÙA TẬP 23 FULL HD (11/12/2016)

GỪNG CÀNG GIÀ CÀNG CAY | AI CHẲNG THÍCH ĐÙA TẬP 23 FULL HD (11/12/2016)

5phút 17giây 144 Lượt xem
 49 GẶP 50 | AI CHẲNG THÍCH ĐÙA TẬP 23 FULL HD (11/12/2016)

49 GẶP 50 | AI CHẲNG THÍCH ĐÙA TẬP 23 FULL HD (11/12/2016)

5phút 26giây 158 Lượt xem
 CHIA TAY ĐÒI QUÀ | AI CHẲNG THÍCH ĐÙA TẬP 23 FULL HD (11/12/2016)

CHIA TAY ĐÒI QUÀ | AI CHẲNG THÍCH ĐÙA TẬP 23 FULL HD (11/12/2016)

2phút 19giây 182 Lượt xem
 NƯỚC Ô NHIỄM | AI CHẲNG THÍCH ĐÙA TẬP 23 FULL HD (11/12/2016)

NƯỚC Ô NHIỄM | AI CHẲNG THÍCH ĐÙA TẬP 23 FULL HD (11/12/2016)

5phút 29giây 131 Lượt xem
 AI CHẲNG THÍCH ĐÙA TẬP 23 FULL HD (11/12/2016)

AI CHẲNG THÍCH ĐÙA TẬP 23 FULL HD (11/12/2016)

38phút 20giây 226 Lượt xem
 ▶ Lose Control - Thu Phương & Đăng Quân | Hip-hop - Show 5 - Thử Thách Cùng Bước Nhảy 2016

▶ Lose Control - Thu Phương & Đăng Quân | Hip-hop - Show 5 - Thử Thách Cùng Bước Nhảy 2016

8phút 906 Lượt xem
 ▶ Chờ Chồng - Quế Anh & Trung Hiếu | DG đương đại - Show 5 - Thử Thách Cùng Bước Nhảy 2016

▶ Chờ Chồng - Quế Anh & Trung Hiếu | DG đương đại - Show 5 - Thử Thách Cùng Bước Nhảy 2016

6phút 37giây 454 Lượt xem
 ▶ Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa - Trúc Anh & Công Anh | Đương đại - Show 5 -Thử Thách Cùng Bước Nhảy

▶ Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa - Trúc Anh & Công Anh | Đương đại - Show 5 -Thử Thách Cùng Bước Nhảy

6phút 55giây 915 Lượt xem
 ▶ Blue Sude Shoes - Thiên Trang & Bảo Duy // Latin - Show 5 - Thử Thách Cùng Bước Nhảy 2016

▶ Blue Sude Shoes - Thiên Trang & Bảo Duy // Latin - Show 5 - Thử Thách Cùng Bước Nhảy 2016

6phút 33giây 532 Lượt xem
 THỬ THÁCH CÙNG BƯỚC NHẢY 2016 - TẬP 5 FULL HD | SO YOU THINK YOU CAN DANCE VIETNAM  (10/12/2016)

THỬ THÁCH CÙNG BƯỚC NHẢY 2016 - TẬP 5 FULL HD | SO YOU THINK YOU CAN DANCE VIETNAM (10/12/2016)

1giờ 26phút 6,727 Lượt xem
 ▶ Làm Người Yêu Anh Nhé Baby - Kim Phụng & Tuấn Anh | Jazz - Show 5 - Thử Thách Cùng Bước Nhảy 2016

▶ Làm Người Yêu Anh Nhé Baby - Kim Phụng & Tuấn Anh | Jazz - Show 5 - Thử Thách Cùng Bước Nhảy 2016

7phút 30giây 2,754 Lượt xem
 ▶ Heathens - Lucie Ngọc & Lê Hiếu | Lyrical Jazz - Show 5 - Thử Thách Cùng Bước Nhảy 2016

▶ Heathens - Lucie Ngọc & Lê Hiếu | Lyrical Jazz - Show 5 - Thử Thách Cùng Bước Nhảy 2016

6phút 38giây 435 Lượt xem
 ▶ Dân Gian H'mông - Hồng Hạnh & Cát Tường | DG đương đại - Show 5 - Thử Thách Cùng Bước Nhảy 2016

▶ Dân Gian H'mông - Hồng Hạnh & Cát Tường | DG đương đại - Show 5 - Thử Thách Cùng Bước Nhảy 2016

8phút 15giây 619 Lượt xem
 ▶ I Won't Give Up - Minh Phượng & Minh Thông | Valse - Show 5 - Thử Thách Cùng Bước Nhảy

▶ I Won't Give Up - Minh Phượng & Minh Thông | Valse - Show 5 - Thử Thách Cùng Bước Nhảy

6phút 40giây 647 Lượt xem
 BẢN TIN | SIÊU HÀI NHÍ TẬP 21 FULL HD (10/12/2016)

BẢN TIN | SIÊU HÀI NHÍ TẬP 21 FULL HD (10/12/2016)

9phút 2,235 Lượt xem
 SIÊU HÀI NHÍ TẬP 21 FULL HD - LỤC VÂN TIÊN (10/12/2016)

SIÊU HÀI NHÍ TẬP 21 FULL HD - LỤC VÂN TIÊN (10/12/2016)

37phút 46giây 23,302 Lượt xem
 LỤC VÂN TIÊN | SIÊU HÀI NHÍ TẬP 21 FULL HD (10/12/2016)

LỤC VÂN TIÊN | SIÊU HÀI NHÍ TẬP 21 FULL HD (10/12/2016)

24phút 55giây 7,783 Lượt xem
 NHẢY BẮC KIM THANG | SIÊU HÀI NHÍ TẬP 21 FULL HD (10/12/2016)

NHẢY BẮC KIM THANG | SIÊU HÀI NHÍ TẬP 21 FULL HD (10/12/2016)

2phút 27giây 2,389 Lượt xem