Vietnam Esports TV
 [Highlight Đại chiến Demacia] Hoàng Luân lên tiếng

[Highlight Đại chiến Demacia] Hoàng Luân lên tiếng

12phút 53giây 14,442 Lượt xem
 [Highlight Đại chiến Demacia] Đại chiến đường trên

[Highlight Đại chiến Demacia] Đại chiến đường trên

10phút 24giây 12,279 Lượt xem
 [Highlight Galio Vệ Thần Khổng Lồ] Vệ Thần Bất Diệt

[Highlight Galio Vệ Thần Khổng Lồ] Vệ Thần Bất Diệt

3phút 38giây 8,260 Lượt xem
 [Talk&Tales] VICTORY

[Talk&Tales] VICTORY

3phút 27giây 27,586 Lượt xem
 Phân Loại Các Tướng [Series Học Viện Liên Minh – Tập 3]

Phân Loại Các Tướng [Series Học Viện Liên Minh – Tập 3]

7phút 36giây 74,323 Lượt xem
 Game 1 – Đại chiến Demacia [Series Stream Gặp Nhau Hết Ngày]

Game 1 – Đại chiến Demacia [Series Stream Gặp Nhau Hết Ngày]

51phút 4giây 158,974 Lượt xem
 Game 2 – Đại chiến Demacia [Series Stream Gặp Nhau Hết Ngày]

Game 2 – Đại chiến Demacia [Series Stream Gặp Nhau Hết Ngày]

1giờ 9giây 89,223 Lượt xem
 Game 3 – Đại chiến Demacia [Series Stream Gặp Nhau Hết Ngày]

Game 3 – Đại chiến Demacia [Series Stream Gặp Nhau Hết Ngày]

53phút 45giây 83,816 Lượt xem
 Game 1 – Stream Đức Mạnh [Series Stream Gặp Nhau Hết Ngày]

Game 1 – Stream Đức Mạnh [Series Stream Gặp Nhau Hết Ngày]

43phút 40giây 57,313 Lượt xem
 [Teaser] SEC 2017 - Giải đấu eSports các CLB ESC khu vực miền Nam

[Teaser] SEC 2017 - Giải đấu eSports các CLB ESC khu vực miền Nam

45giây 9,136 Lượt xem
 [21.03.2017] Kết thúc vòng bảng MDCS, SSG đánh bại KT [eSports247]

[21.03.2017] Kết thúc vòng bảng MDCS, SSG đánh bại KT [eSports247]

11phút 17giây 68,451 Lượt xem
 Galio, Vệ Thần Khổng Lồ [Tiêu Điểm Tướng]

Galio, Vệ Thần Khổng Lồ [Tiêu Điểm Tướng]

5phút 37giây 399,374 Lượt xem
 [Highlight Giải cứu mỹ nhân]  Best chim địa cầu lên tiếng

[Highlight Giải cứu mỹ nhân] Best chim địa cầu lên tiếng

8phút 24giây 30,780 Lượt xem
 [19.03.2017] Match of the week: YG vs EHUB [MDCS Spring 2017]

[19.03.2017] Match of the week: YG vs EHUB [MDCS Spring 2017]

3phút 53giây 15,140 Lượt xem
 Ping Thông Minh – [Series Học Viện Liên Minh - Tập 2]

Ping Thông Minh – [Series Học Viện Liên Minh - Tập 2]

6phút 5giây 94,749 Lượt xem
 Game 2 – Đức Mạnh giải cứu mỹ nhân [Series Stream Gặp Nhau Hết Ngày]

Game 2 – Đức Mạnh giải cứu mỹ nhân [Series Stream Gặp Nhau Hết Ngày]

51phút 14giây 50,844 Lượt xem
 Game 1 – Đức Mạnh giải cứu mỹ nhân [Series Stream Gặp Nhau Hết Ngày]

Game 1 – Đức Mạnh giải cứu mỹ nhân [Series Stream Gặp Nhau Hết Ngày]

48phút 17giây 60,286 Lượt xem
 [Highlight Đại Chiến Vịnh Bắc Bộ] – Phong cách Leesin 2 giày

[Highlight Đại Chiến Vịnh Bắc Bộ] – Phong cách Leesin 2 giày

16phút 26giây 136,322 Lượt xem
 [Highlight Đại Chiến Vịnh Bắc Bộ] - Cơ Hội Nào cho An?

[Highlight Đại Chiến Vịnh Bắc Bộ] - Cơ Hội Nào cho An?

16phút 94,985 Lượt xem
 [15.03.17] Highlight: FFQ vs YG [MDCS Spring 2017]

[15.03.17] Highlight: FFQ vs YG [MDCS Spring 2017]

7phút 46giây 28,814 Lượt xem