Lịch sử hiện đại: Chiến tranh và cách mạng
 Lời chúc mừng năm mới chân thật

Lời chúc mừng năm mới chân thật

5phút 8giây 768 Lượt xem
 Phim chống Nhật của Trung Quốc

Phim chống Nhật của Trung Quốc

6phút 43giây 961 Lượt xem
 [Vietsub] Trại Súc Vật

[Vietsub] Trại Súc Vật

1giờ 12phút 7giây 1,572 Lượt xem
 Tổng bí thư ĐCS Rumani bỏ trốn bằng trực thăng

Tổng bí thư ĐCS Rumani bỏ trốn bằng trực thăng

1phút 45giây 899 Lượt xem
 Cách mạng Nhung: Đoàn kết chống lại đàn áp

Cách mạng Nhung: Đoàn kết chống lại đàn áp

9phút 57giây 1,066 Lượt xem
 Người Cộng Sản hành quyết gia đình Nga Hoàng

Người Cộng Sản hành quyết gia đình Nga Hoàng

4phút 52giây 17,328 Lượt xem
 Lenin trước phiên tòa lịch sử

Lenin trước phiên tòa lịch sử

6phút 42giây 9,824 Lượt xem
 Một ngày bình thường tại Tokyo, năm 1966

Một ngày bình thường tại Tokyo, năm 1966

17phút 1giây 1,142 Lượt xem
 Tướng MacArthur và công cuộc cải cách xã hội Nhật

Tướng MacArthur và công cuộc cải cách xã hội Nhật

3phút 43giây 890 Lượt xem
 [Vietsub] Đài ABC phỏng vấn tổng thống Nguyễn Văn Thiệu

[Vietsub] Đài ABC phỏng vấn tổng thống Nguyễn Văn Thiệu

6phút 7giây 5,317 Lượt xem
 Phỏng vấn Aung San Suu Kyi: Về sự sợ hãi, về sự tự do

Phỏng vấn Aung San Suu Kyi: Về sự sợ hãi, về sự tự do

9phút 57giây 768 Lượt xem
 Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu cùng nền Đệ Nhị Cộng Hòa

Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu cùng nền Đệ Nhị Cộng Hòa

39phút 25giây 3,970 Lượt xem
 Thế nào là Xã Hội Chủ Nghĩa?

Thế nào là Xã Hội Chủ Nghĩa?

4phút 28giây 4,998 Lượt xem
 Tư tưởng Marx

Tư tưởng Marx

9phút 28giây 2,376 Lượt xem
 Nguyễn Văn Thiệu công bố hiến pháp đệ nhị Cộng Hòa

Nguyễn Văn Thiệu công bố hiến pháp đệ nhị Cộng Hòa

3phút 31giây 4,417 Lượt xem
 Thế nào là Chủ nghĩa Cộng Sản

Thế nào là Chủ nghĩa Cộng Sản

2phút 50giây 9,134 Lượt xem
 Chính phủ VNCH cứu trợ trận lụt lịch sử miền trung năm 1964

Chính phủ VNCH cứu trợ trận lụt lịch sử miền trung năm 1964

10phút 8giây 16,878 Lượt xem
 Nhận giấy đi bộ đội

Nhận giấy đi bộ đội

1phút 14giây 3,751 Lượt xem
 Hành khúc Giải Phóng Quân Nhân Dân Trung Hoa

Hành khúc Giải Phóng Quân Nhân Dân Trung Hoa

5phút 22giây 1,355 Lượt xem
 Hạ sát Tổng bí thư đảng XHCN Nhật, Inejiro Asanuma năm 1960

Hạ sát Tổng bí thư đảng XHCN Nhật, Inejiro Asanuma năm 1960

1phút 54giây 3,420 Lượt xem