Phim Trung Quốc
 Phim Cực Phẩm Tân Nương 2015 - Tập 8 ( Thuyết Minh HD )

Phim Cực Phẩm Tân Nương 2015 - Tập 8 ( Thuyết Minh HD )

39phút 8giây 132,809 Lượt xem
 Phim Cực Phẩm Tân Nương 2015 - Tập 4 ( Thuyết Minh HD )

Phim Cực Phẩm Tân Nương 2015 - Tập 4 ( Thuyết Minh HD )

40phút 48giây 173,421 Lượt xem
 Phim Cực Phẩm Tân Nương 2015 - Tập 6 ( Thuyết Minh HD )

Phim Cực Phẩm Tân Nương 2015 - Tập 6 ( Thuyết Minh HD )

37phút 38giây 149,030 Lượt xem