Game 3Q Củ Hành
 3Q Củ Hành - Giới Thiệu Tướng Mới - Vương Nguyên Cơ

3Q Củ Hành - Giới Thiệu Tướng Mới - Vương Nguyên Cơ

3phút 15giây 29,567 Lượt xem
 3Q Củ Hành - Series A - Chung kết - SG DLight vs SG RoTK - 27/12/2015 - Game 3

3Q Củ Hành - Series A - Chung kết - SG DLight vs SG RoTK - 27/12/2015 - Game 3

30phút 27giây 108,264 Lượt xem
 3Q Củ Hành - Series A - Chung kết - SG DLight vs SG RoTK - 27/12/2015 - Game 2

3Q Củ Hành - Series A - Chung kết - SG DLight vs SG RoTK - 27/12/2015 - Game 2

28phút 19giây 35,457 Lượt xem
 3Q Củ Hành - Series A - Chung kết - SG DLight vs SG RoTK - 27/12/2015 - Game 1

3Q Củ Hành - Series A - Chung kết - SG DLight vs SG RoTK - 27/12/2015 - Game 1

26phút 40giây 45,125 Lượt xem
 3Q Củ Hành - Series A - DN Gaming vs Kiên Giang ARB - 13/12/2015 - Game 1

3Q Củ Hành - Series A - DN Gaming vs Kiên Giang ARB - 13/12/2015 - Game 1

41phút 30,514 Lượt xem
 3Q Củ Hành - Series A - DN Gaming vs Kiên Giang ARB - 13/12/2015 - Game 2

3Q Củ Hành - Series A - DN Gaming vs Kiên Giang ARB - 13/12/2015 - Game 2

27phút 33giây 15,328 Lượt xem
 3Q Củ Hành - Series B - Đang Đánh Bỏ Về vs Phú Tài 18+ - 11/12/2015 - Game 2

3Q Củ Hành - Series B - Đang Đánh Bỏ Về vs Phú Tài 18+ - 11/12/2015 - Game 2

26phút 19giây 5,467 Lượt xem
 3Q Củ Hành - Series B - Đang Đánh Bỏ Về vs Phú Tài 18+ - 11/12/2015 - Game 1

3Q Củ Hành - Series B - Đang Đánh Bỏ Về vs Phú Tài 18+ - 11/12/2015 - Game 1

19phút 36giây 2,496 Lượt xem
 3Q Củ Hành - Series B - Net Đăng Trí vs Phú Tài 18+ - 10/12/2015 - Game 2

3Q Củ Hành - Series B - Net Đăng Trí vs Phú Tài 18+ - 10/12/2015 - Game 2

25phút 22giây 3,089 Lượt xem