Game 3Q Củ Hành
 3Q Củ Hành - Boss Thế Giới Ứng Long (ra mắt 25/03/2016)

3Q Củ Hành - Boss Thế Giới Ứng Long (ra mắt 25/03/2016)

2phút 29giây 9,063 Lượt xem
 3Q Củ Hành - Giới Thiệu Tướng Mới - Vương Nguyên Cơ

3Q Củ Hành - Giới Thiệu Tướng Mới - Vương Nguyên Cơ

3phút 15giây 31,375 Lượt xem
 3Q Củ Hành - Series A - Chung kết - SG DLight vs SG RoTK - 27/12/2015 - Game 3

3Q Củ Hành - Series A - Chung kết - SG DLight vs SG RoTK - 27/12/2015 - Game 3

30phút 27giây 113,395 Lượt xem
 3Q Củ Hành - Series A - Chung kết - SG DLight vs SG RoTK - 27/12/2015 - Game 2

3Q Củ Hành - Series A - Chung kết - SG DLight vs SG RoTK - 27/12/2015 - Game 2

28phút 19giây 36,477 Lượt xem
 3Q Củ Hành - Series A - Chung kết - SG DLight vs SG RoTK - 27/12/2015 - Game 1

3Q Củ Hành - Series A - Chung kết - SG DLight vs SG RoTK - 27/12/2015 - Game 1

26phút 40giây 47,235 Lượt xem
 3Q Củ Hành - Series A - DN Gaming vs Kiên Giang ARB - 13/12/2015 - Game 1

3Q Củ Hành - Series A - DN Gaming vs Kiên Giang ARB - 13/12/2015 - Game 1

41phút 30,640 Lượt xem
 3Q Củ Hành - Series A - DN Gaming vs Kiên Giang ARB - 13/12/2015 - Game 2

3Q Củ Hành - Series A - DN Gaming vs Kiên Giang ARB - 13/12/2015 - Game 2

27phút 33giây 15,383 Lượt xem