Search For he dieu hanh linux
 Chương 6 bài 2: Hệ điều hành Linux

Chương 6 bài 2: Hệ điều hành Linux

25phút 36giây 16,098 Lượt xem
 [Review dạo] Trải nghiệm hệ điều hành Ubuntu - mới lạ, độc đáo

[Review dạo] Trải nghiệm hệ điều hành Ubuntu - mới lạ, độc đáo

6phút 12giây 104,041 Lượt xem
 VNDEEPLINK - TOP 5 HỆ ĐIỀU HÀNH DÀNH CHO HACKER | TOP 5 HACKING OSs | HACKERS OSs

VNDEEPLINK - TOP 5 HỆ ĐIỀU HÀNH DÀNH CHO HACKER | TOP 5 HACKING OSs | HACKERS OSs

3phút 24giây 9,632 Lượt xem
 Hướng dẫn cài đặt hệ điều hành Linux Ubuntu song song với Windows

Hướng dẫn cài đặt hệ điều hành Linux Ubuntu song song với Windows

3phút 8giây 29,378 Lượt xem
 Hướng dẫn cài đặt Hệ điều Hành Linux

Hướng dẫn cài đặt Hệ điều Hành Linux

28phút 25giây 348 Lượt xem
 Học Linux Bài 1   Cách cài hệ điều hành Linux

Học Linux Bài 1 Cách cài hệ điều hành Linux

36phút 6giây 1,036 Lượt xem
 [Hướng Dẫn] hệ điều hành kali linux trên android | How to install kali linux on android

[Hướng Dẫn] hệ điều hành kali linux trên android | How to install kali linux on android

3phút 36giây 1,161 Lượt xem
 Video học Linux - Bài 1- Cài đặt hệ điều hành Linux

Video học Linux - Bài 1- Cài đặt hệ điều hành Linux

36phút 6giây 621 Lượt xem
 Hướng dẫn cài đặt hệ điều hành Ubuntu 14.04 LTS

Hướng dẫn cài đặt hệ điều hành Ubuntu 14.04 LTS

10phút 38giây 35,189 Lượt xem
 LSA - C3: Làm quen với thao tác lệnh trên Linux

LSA - C3: Làm quen với thao tác lệnh trên Linux

1giờ 8phút 47giây 944 Lượt xem
 Cài đặt hệ điều hành Linux trên USB

Cài đặt hệ điều hành Linux trên USB

5phút 15giây 2,008 Lượt xem
 Hệ điều hành Linux - Bài 1

Hệ điều hành Linux - Bài 1

1giờ 51phút 41giây 11,018 Lượt xem
 Bai 1 - Co Ban he dieu hanh Linux (1.1)

Bai 1 - Co Ban he dieu hanh Linux (1.1)

15phút 1giây 18,619 Lượt xem
 Cách cài đặt Kali Linux 2016.2 trên máy ảo Vmware Sửa lỗi+Cài Vmware Tools+Tinh Chỉnh

Cách cài đặt Kali Linux 2016.2 trên máy ảo Vmware Sửa lỗi+Cài Vmware Tools+Tinh Chỉnh

48phút 4,027 Lượt xem
 Cài đặt hệ điều hành Linux Ubuntu song song với Windows

Cài đặt hệ điều hành Linux Ubuntu song song với Windows

3phút 8giây 1,968 Lượt xem