Android trên Windows 10: Tăng độ phức tạp? | VTC

2015 August 19
26328 lượt xem
VTC1 - Tin tức
Android trên Windows 10: Tăng độ phức tạp? | VTC

VTC | Tín đồng công nghệ Việt hồ hởi vì họ có thể cài đặt ứng dụng Android trên hệ điều hành Windows phone 10, tuy nhiên vẫn có người ngại dùng vì độ phức tạp của app kèm theo