Cách cài đặt Kali Linux 2016.2 trên máy ảo Vmware Sửa lỗi+Cài Vmware Tools+Tinh Chỉnh

2016 September 16
6501 lượt xem
Kiet Nguyen Anh Production
Download Cách cài đặt Kali Linux 2016.2 trên máy ảo Vmware Sửa lỗi+Cài Vmware Tools+Tinh Chỉnh
  • Download Mp3 File
  • Cách cài đặt Kali Linux 2016.2 trên máy ảo Vmware Sửa lỗi+Cài Vmware Tools+Tinh Chỉnh

    https://linuxteamvietnam.blogspot.com/2016/09/moi-tai-ve-kali-linux-20162.html Fix lỗi Update sau khi cài https://youtu.be/l2n_NG8rLVA ======================================================== Cách dùng link ouo.io: https://youtu.be/KilHX1gfhFQ © Copyright 2013-2016 by Nguyen Anh Kiet. Ghi rõ nguồn khi sao chép Support Information My Facebook: https://www.facebook.com/kietanonymous My Twitter: https://twitter.com/kietanonymous1 My Email: kietanonymous@gmail.com My Personal Email: anhkiet2507@hotmail.com Skype: anhkiet2507@hotmail.com Page: fb.com/kietnguyenanhproduction