Cách download và cài đặt chương trình Unikey

2014 May 22
27813 lượt xem
Tin Học Sóc Nâu
Cách download và cài đặt chương trình Unikey

Video này hướng dẫn bạn cách tải chương trình gõ tiếng Việt Unikey trên Windows miễn phí. UniKey được Ủy ban Quốc gia về chuẩn tiếng Việt Unicode của Bộ Khoa học và Công nghệ khuyến cáo sử dụng trong các cơ quan nhà nước Việt Nam. UniKey cũng là 1 trong 5 phần mềm tự do mã nguồn mở được yêu cầu sử dụng chính thức trong các cơ sở giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo UniKey có thể cài đặt trên hệ điều hành Windows (Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows NT/2000/XP) và hệ điều hành Linux (các bản phân phối Ubuntu, Fedora, OpenSUSE...) Unikey được phát hành miễn phí theo giấy phép GNU General Public License version 2.0 (GPLv2) Tác giả của Unikey là : Phạm Kim Long