Cách hiển thị các hệ điều hành Windows khi cài song song

2015 April 19
37276 lượt xem
Blog Tin Học
Cách hiển thị các hệ điều hành Windows khi cài song song

Khi cài song song Windows 8 với Windows 7 hoặc với Windows XP đôi khi ta bị tình trạng khi khởi động máy tính vào thẳng một hệ điều hành Windows mà không hiển thị danh sách các hệ điều hành để bạn chọn. Video này sẽ giúp các bạn hiển thị danh sách các hệ điều hành có trên máy tính của bạn để bạn chọn khởi động. Tải phần mềm: + EasyBCD Portable https://drive.google.com/file/d/0B2W7x2yRkzBrczJ5c1dRVVZ3S2c/view?usp=sharing + EasyBCD bản cài đặt: https://drive.google.com/file/d/0B2W7x2yRkzBrMjIwS1E2X1QzLXc/view?usp=sharing Nếu các bạn KHÔNG CHẠY ĐƯỢC BẢN PORTABLE thì các bạn hãy tải bản cài đặt EasyBCD về cài đặt và sử dụng nhé