Cài đặt hệ điều hành Linux Ubuntu song song với Windows

2012 August 10
1988 lượt xem
Huu Duc Nguyen
Download Cài đặt hệ điều hành Linux Ubuntu song song với Windows
  • Download Mp3 File
  • Cài đặt hệ điều hành Linux Ubuntu song song với Windows

    Nếu bạn muốn cài song song cả hai hệ điều hành để không ảnh hưởng đến máy tính, bạn hãy xem video này để biết cách làm thế nào cài cả Ubuntu và Window trên cùng một máy tính.