Cài đặt IIS (Web server) trên hệ điều hành Windows XP

2012 August 10
1548 lượt xem
Huu Duc Nguyen
Download Cài đặt IIS (Web server) trên hệ điều hành Windows XP
  • Download Mp3 File
  • Cài đặt IIS (Web server) trên hệ điều hành Windows XP

    Bạn muốn publish website của mình lên IIS (web server) thì trước tiên bạn cần phải cài đặt IIS. Video clip này sẽ hướng dẫn bạn cài đặt IIS trên hệ điều hành Windows XP