Cài đặt song song hệ điều hành Kali Linux và Windows 10

2017 January 15
4543 lượt xem
VN Hades
Cài đặt song song hệ điều hành Kali Linux và Windows 10

Cài đặt Ða hệ điều Hành phù hợp cho cả 2 chuẩn UEFI và Legacy. Win 32 diskimager: https://goo.gl/Bdttpw AIO BOOT: https://goo.gl/huz7KF Kali Linux: https://goo.gl/ytKf0A Partition Wizard: https://goo.gl/aNmLf3 Hướng dẫn cài đặt chế độ ưu tiên boot: -UEFI và Legacy: https://goo.gl/5kscEP -Chỉ Legacy: https://goo.gl/DrbLPT