Cài hệ điều hành của máy Mac Apple MacOX trên máy tính PC và Laptop bình thường (Hackintosh)

Download Cài hệ điều hành của máy Mac Apple MacOX trên máy tính PC và Laptop bình thường (Hackintosh)
  • Download Mp3 File
  • Cài hệ điều hành của máy Mac Apple MacOX trên máy tính PC và Laptop bình thường (Hackintosh)

    Cài hệ điều hành của máy Mac Apple MacOX trên máy tính PC và Laptop bình thường Hackintosh PC ____________ Tớ là ai :p : http://www.ngoctho.net https://www.facebook.com/ngoctho.us ____________ Xem thêm: - Copy khả năng download mạnh mẽ từ Cờ Rôm + sang Google Chrome https://www.youtube.com/watch?v=rNCgglh6auw - Đôi điều vầ Torrent (cách tải phim HD mà không lo sau khi mất mạng vẫn tải tiếp) https://www.youtube.com/watch?v=r-5elT1vz_A - Cách áp đặt vị trí của các thư mục cá nhân (desktop, my document, download...) sang một vị trí khác rất hữu ích ch cho việc ghost lại máy hay cài lại windows https://www.youtube.com/watch?v=DK9CS5MnrVk