Cuộc chiến vì Mátxcơva - Phim bảo vệ Moskva của Nga, Tiệp, Đức, Việt Nam (sub Việt).GT

2015 April 13
327618 lượt xem
Dmitry Tran
Download Cuộc chiến vì Mátxcơva - Phim bảo vệ Moskva của Nga, Tiệp, Đức, Việt Nam (sub Việt).GT This video contains content from Mosfilm. It is restricted from playback on certain sites or applications. Watch on YouTube
  • Download Mp3 File
  • Cuộc chiến vì Mátxcơva - Phim bảo vệ Moskva của Nga, Tiệp, Đức, Việt Nam (sub Việt).GT

    T.1: http://diendan.tiengnga.net/bai-viet/cuoc-chien-vi-matxcova-bitva-za-moskvu-tap-1.2721/#post-13872 T.2: http://diendan.tiengnga.net/bai-viet/cuoc-chien-vi-matxcova-bitva-za-moskvu-tap-2.2750/ T.3: http://diendan.tiengnga.net/bai-viet/cuoc-chien-vi-matxcova-bitva-za-moskvu-tap-3.2786/ T.4: http://diendan.tiengnga.net/bai-viet/cuoc-chien-vi-matxcova-bitva-za-moskvu-tap-4.2803/ Hãng Mosfilm LB Nga hợp tác với Tiệp Khắc, CHDC Đức, Việt Nam. Bộ phim truyện dựa trên các tư liệu lịch sử với các Tướng lĩnh Hồng quân nổi tiếng như: Georgy Zhukov, Kliment Voroshilov, Ivan Konev, Mikhail Kalinin ...: điệp viên lừng danh Richard Sorge, nữ anh hùng Zoya Kosmodemyanskaya ... SX năm 1985