Đang là năm thứ tư cuộc chiến (FULL) Phim chiến tranh, trinh sát Nga, sub Việt

2015 May 03
162911 lượt xem
Dmitri Tran
Download Đang là năm thứ tư cuộc chiến (FULL) Phim chiến tranh, trinh sát Nga, sub Việt
  • Download Mp3 File
  • Đang là năm thứ tư cuộc chiến (FULL) Phim chiến tranh, trinh sát Nga, sub Việt

    Một bộ phim cảm động về đề tài chiến tranh. Làm Vietsub phim này để cảm ơn những người đã hy sinh cho nhân loại tránh khỏi hiểm họa phát xít.