Đường hoang lạc bước | Phim hình sự Việt Nam | Tập 01

2016 February 17
166231 lượt xem
HPLUS MEDIA
Đường hoang lạc bước | Phim hình sự Việt Nam | Tập 01

Đường hoang lạc bước | Tập 1 | Châu Anh là học sinh học giỏi, được bạn bè và thầy cô yêu thích. Từ một tin bất ngờ mẹ mình bị bắt vì tội buôn lậu hang quốc cấm, Châu Anh hoàn toàn sụp đổ tinh thần. Với gần hai mươi tuổi đầu, Châu Anh vẫn chưa biết làm gì để giúp mẹ và chống chọi với những khó khăn. Diễn viên: Bảo Trí, Phương Dung, Huỳnh Đông, Đình Toàn, Hoài An, Thanh Tùng Website: www.hplus.com.vn www.htvonline.com.vn Facebook Fanpages: https://www.facebook.com/HTVPlus https://www.facebook.com/htvonline.com.vn Google Plus: https://www.google.com/+HplusVn https://www.google.com/+HTVOnlineKids https://www.google.com/+HTV60s YouTube Channels: https://www.youtube.com/c/HplusVn https://www.youtube.com/c/HTVOnlineKids https://www.youtube.com/c/HTV60s AppStore: iOS - https://itunes.apple.com/vn/app/hplus/id984464040?mt=8 Android - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hplus&hl=en