Hướng dẫn tạo usb cài Mac OSX

2014 December 09
7253 lượt xem
TLD Digital
Hướng dẫn tạo usb cài Mac OSX

Đây là video hướng dẫn chi tiết các tạo bộ cài hệ điều hành Mac OSX của Apple. Bộ cài có thể cài cho tất cả các máy Mac và iMac Video do http://serviceapple.vn thực hiện Địa chỉ 300 - 304 Thái Hà - Hà Nội ĐT: 09335 66688