Hướng dẫn cài đặt hệ điều hành Linux Ubuntu song song với Windows

2012 March 31
30274 lượt xem
dangtrongle86
Download Hướng dẫn cài đặt hệ điều hành Linux Ubuntu song song với Windows
  • Download Mp3 File
  • Hướng dẫn cài đặt hệ điều hành Linux Ubuntu song song với Windows

    Nếu bạn muốn cài song song cả hai hệ điều hành để không ảnh hưởng đến máy tính, bạn hãy xem video này để biết cách làm thế nào cài cả Ubuntu và Window trên cùng một máy tính.