Hướng dẫn sử dụng Ubuntu cực dễ hiểu ( Part 1 )

2014 September 14
26226 lượt xem
Trần Thọ
Hướng dẫn sử dụng Ubuntu cực dễ hiểu ( Part 1 )

Hướng dẫn sử dụng Ubuntu cực dễ hiểu ( phần 1 , )Giải đáp thắc mắc, xoá bỏ lạ lẫm cho người mới dùng Ubuntu , Ubuntu for beginers , Video tutorials for Ubuntu beginers