Hướng Dẫn Tăng Tốc Máy Tính Dùng Hệ Điều Hành Windows 8 & 8.1

2014 May 07
67413 lượt xem
Ngọc Thiện Nông
Download Hướng Dẫn Tăng Tốc Máy Tính Dùng Hệ Điều Hành Windows 8 & 8.1 This video is no longer available because the YouTube account associated with this video has been terminated.
  • Download Mp3 File
  • Hướng Dẫn Tăng Tốc Máy Tính Dùng Hệ Điều Hành Windows 8 & 8.1

    Chào các bạn hôm nay mình sẽ làm video hướng dẫn các bạn cách làm Windows 8 nhẹ và chạy mượt hơn cho các máy có cấu hình thấp Nó cũng tương tự cách làm windows chạy nhanh hơn mà mình đã làm trước đây Đầu tiên các bạn disk cleaner các ổ cứng sau đó các bạn defrag nó Defrag ổ cứng sẽ mất một khoảng thời gian tùy theo độ phân mảnh ổ cứng các bạn Và xóa các rác hoặc các tập tin tạm sau khi máy bạn quét xong Và kì này mình đã loại bớt các phần mềm không cần thiết và có tác dụng chung như CCleaner và Glary mình đã xóa Glary để lại CCleaner vì nó tốt hơn và chọn cái trên đầu Let Windows choose what's best for my computer cho windows 8 nó mượt và không có khô khan như Windows XP và tắt bớt các phần mềm các bạn không muốn chạy cùng Windows lúc khởi động để cho tốc độ khởi động máy tính nhanh hơn Các bạn thấy cái nào High thì Disabled nha Và video này mình làm cho các bạn có máy tính cấu hình thấp mà muốn cài Windows 8 hoặc Windows 8.1 để trải nghiệm thứ mới thì xem nha Quay video bằng Bandicam Người thực hiện : Ngọc Thiện ( Jason Alexander ) Có gì thắc mắc cứ inbox mình : nongngocthien1999@yahoo.com.vn ----------------------------------------------------------------------------------- English : Hi today I will make a video tutorial of how to make Windows 8 lighter and smoother running machine can be configured for low It is similar to how Windows runs faster than they did before First you hard drive disk cleaner then you defrag it Defrag the hard drive may take some time depending on the degree of fragmentation of your hard drive And deleting junk or temporary files from your computer after the scan is finished And this period he was excluded unnecessary software and general effect as CCleaner and Glary his left CCleaner Glary deleted because it better and select Let Windows choose the first on what's best for my computer to Windows 8 it smooth and dry as no Windows XP and shut down the software and you do not want to run Windows at startup to speed faster computer startup You see what the Disabled Dental High And this video alone makes the computer you want to install a low profile that Windows 8 or Windows 8.1 to experience new things they see dentist Video recording with Bandicam The implementation : Ngoc Thien ( Jason Alexander ) Have any questions on your inbox : nongngocthien1999@yahoo.com.vn