Hướng Nghiệp Phần 2 | Phim tình cảm, tâm lý, xã hội | Tập 8

2016 April 29
10967 lượt xem
HPLUS MEDIA
Download Hướng Nghiệp Phần 2 | Phim tình cảm, tâm lý, xã hội | Tập 8
  • Download Mp3 File
  • Hướng Nghiệp Phần 2 | Phim tình cảm, tâm lý, xã hội | Tập 8

    Hướng Nghiệp Phần 2 | Tập 8 | Bệnh của Trọng có một phần xuất phát từ Thịnh Bò. Trọng luôn lo sợ về những hành động trả thù của anh. Muốn giải tỏa mọi việc để thời gian điều trị cho Trọng hiệu quả hơn, Sơn đã có buổi hòa giải giữa hai người. Diễn viên: Trí Quang, Như Phúc, Tiết Cương, Kim Tiểu Long, Khương Thịnh. Website: www.hplus.com.vn www.htvonline.com.vn Facebook Fanpages: https://www.facebook.com/HTVPlus https://www.facebook.com/htvonline.com.vn Google Plus: https://www.google.com/+HplusVn https://www.google.com/+HTVOnlineKids https://www.google.com/+HTV60s YouTube Channels: https://www.youtube.com/c/HplusVn https://www.youtube.com/c/HTVOnlineKids https://www.youtube.com/c/HTV60s AppStore: iOS - https://itunes.apple.com/vn/app/hplus/id984464040?mt=8 Android - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hplus&hl=en