#hv 28 giai điệu Nhạc THIỀN TUYỆT VỜI GIÚP TA TỈNH TÂM và sẽ rứt đi phiền muộn cuộc sống (Phần 3)

2015 April 12
3563212 lượt xem
Nam Mô A Di Đà Phật
Download #hv 28 giai điệu Nhạc THIỀN TUYỆT VỜI GIÚP TA TỈNH TÂM và sẽ rứt đi phiền muộn cuộc sống (Phần 3)
  • Download Mp3 File
  • #hv 28 giai điệu Nhạc THIỀN TUYỆT VỜI GIÚP TA TỈNH TÂM và sẽ rứt đi phiền muộn cuộc sống (Phần 3)

    Nam Mô A Di Đà Phật Link 1 tải mp3 : https://goo.gl/4z6JY7 Link 2 tải mp3 dự phòng : https://goo.gl/4z6JY7 Kênh video muôn giao lưu cùng liên hữu khắp nơi!! Kinh kệ cần lo tiếp tục truyền, Tỉnh hồn bá tánh giấc sầu miên; Bỏ đi lối sống theo ma quỉ, Tìm đến đường sanh cõi Phật Tiên. Công lớn ngọc vàng đâu dám sánh, Đức cao tước lộc khó so duyên; Hỡi ai nối chí theo Thầy, Tổ. Kinh kệ cần lo tiếp tục truyền. Hãy click- subscribe: http://goo.gl/906uQT Xin vui lòng không reup toàn bộ video kênh của Nam Mô A DI Đà Phật! ------------------