Khám phá hệ điều hành iOS 10.1 Public Beta 1 trên iPhone 5S 16GB

2016 September 24
203 lượt xem
Nguyễn Quốc Đạt
Download Khám phá hệ điều hành iOS 10.1 Public Beta 1 trên iPhone 5S 16GB
  • Download Mp3 File
  • Khám phá hệ điều hành iOS 10.1 Public Beta 1 trên iPhone 5S 16GB

    Đây là iPhone 5S 16GB chính hãng nhập vào Việt Nam và bộ mặt mới của nó khi chạy iOS 10.1 Public Beta 1.