Le Huu Nhiem - Hướng dẫn cài đặt hệ điều hành Windows XP với VMware

2014 October 11
5102 lượt xem
Le Huu Nhiem
Download Le Huu Nhiem - Hướng dẫn cài đặt hệ điều hành Windows XP với VMware
  • Download Mp3 File
  • Le Huu Nhiem - Hướng dẫn cài đặt hệ điều hành Windows XP với VMware

    Tiếp tục series video hướng dẫn về phần mềm máy ảo VMware. Hôm nay, mình sẽ hướng dẫn cách cài đặt Win trên nền máy ảo VMware. CHUẨN BỊ: + Máy ảo VMware (đã cài đặt). + File cài HĐH dạng .ISO hoặc đĩa HĐH CD. TIẾN HÀNH: B1: Tạo máy ảo với VMware. p/s: các bạn theo dõi mình thực hiện nhé! Nhấn Create a New Virtual Machine để tạo máy ảo. Nhấn Next để tiếp tục. B2: Cửa sổ tiếp theo, cho ta 3 sự lựa chọn + Cài đặt HĐH bằng đĩa CD. + Cài đặt HĐH dưới dạng .ISO. + Cài đặt HĐH sau khi tạo xong máy ảo. p/s: Ở đây tôi chọn cài đặt HĐH với file cài dạng .ISO. Nhấn Next để tiếp tục. B3: Xuất hiện cửa sổ, yêu cầu nhập key, có thể bỏ qua. Nhấn Next để tiếp tục. B4: yêu cầu đặt tên cho máy ảo. p/s: Tôi đặt thành MAY1. Nhấn Next để tiếp tục. B5: Yêu cầu thiết đặt dung lượng ổ đĩa máy ảo. Ở đây, tôi để mặc định. Nhấn next để tiếp tục. B6: Nhấn Finish để kết thúc tạo máy ảo. Lúc này, máy ảo sẽ tiến hành cài đặt HĐH mà tôi đã chọn ở bước 2. các bạn chờ đợi nó load file nhé. Các bước tiến cài đặt HĐH trên máy ảo tương tự như máy thật. Lúc này, HĐH yêu cầu key, các bạn có thể nhập key sau V2C47-MK7JD-3R89F-D2KXW-VPK3J Key đã hợp lệ, nhấn Next để tiếp tục quá trình cài đặt.