LSA - C3: Làm quen với thao tác lệnh trên Linux

2015 October 22
1320 lượt xem
Thuong Le Thanh
LSA - C3: Làm quen với thao tác lệnh trên Linux

Bài học phù hợp cho những ai đang làm quen với hệ điều hành Linux. Ngoài ra bài học còn dành cho những ai đang làm việc trong quản trị hệ thống Linux, cách sử dụng và kết hợp để giải quyết các yêu cầu thực tế phức tạp. My facebook: https://www.facebook.com/itlearn.io My Website: http://www.itlearn.io/