Lư Tuấn Nghĩa thiên hạ vô địch 1 đấu 1 vạn

2015 July 15
519767 lượt xem
Lee Minh
Lư Tuấn Nghĩa thiên hạ vô địch 1 đấu 1 vạn

Lư Tuấn Nghĩa hiến kế phá tan quân Liêu Đồng Quán ganh ghét người tài, hại Tuấn Nghĩa Tuấn Nghĩa võ nghệ siêu quần, một mình phá vòng vây, thoát nạn trở về thì bị giam vào đại lao và bị đánh 50 trượng rồi đày về quê nhà. Khi nghe lệnh này, Ngọc Kỳ Lân đã đánh vào ngực mà khóc, khóc cho 1000 binh sĩ bị chết oan. Ông lại lên tiếng xin được tận trung báo quốc nhưng kẻ nào cũng sợ uy danh Đồng Quán, không ai dám nhận. Ông đành trở về quê làm 1 viên ngoại nhàn rỗi.