Nhạc Hoa Ngữ Hay Nhất Part 2

2016 June 15
912 lượt xem
Nguyễn Jack
Download Nhạc Hoa Ngữ Hay Nhất Part 2 This video contains content from [Merlin] MusicYes. It is restricted from playback on certain sites or applications. Watch on YouTube
  • Download Mp3 File
  • Nhạc Hoa Ngữ Hay Nhất Part 2

    by Jack List: 1. Kiếm Hiệp Tình Duyên - Trần Phi Bình (Nhạc Game Võ Lâm Truyền Kỳ) 2. Là Tự Em Đa Tình - Dương Mịch 3. Đại Náo Nữ Nhi Quốc - Lâm San (Ost Lưu Bá Ôn Phần 8 - Đại Náo Nữ Nhi Quốc) 4. Như Ý Cát Tường - Triệu Vy (Ost Như Ý Cat Tường) 5. Nhớ Mà Không Thể Nói - Thôi Tử Cách (Ost Thái Tử Phi Thăng Chức Ký) 6. Nữ Nhi Tình - Đồng Lệ (Ost Tây Du Ký) Tuyển Tập Nhạc Hoa Ngữ Hay Nhất Part 1: https://m.youtube.com/watch?v=fsMXuAqlnLQ