Nhạc Phim Hoa Ngữ hay Nhất (phần 5)

2016 April 23
8526 lượt xem
Moon Vũ
Download Nhạc Phim Hoa Ngữ hay Nhất (phần 5) This video contains content from WMG. It is restricted from playback on certain sites or applications. Watch on YouTube
  • Download Mp3 File
  • Nhạc Phim Hoa Ngữ hay Nhất (phần 5)

    Nhạc Phim Hoa Ngữ Hay Nhất Phần 1: https://www.youtube.com/watch?v=6FGwwE_rxUg Phần 2: https://www.youtube.com/watch?v=1uO39C3cb48 Phần 3: https://www.youtube.com/watch?v=kza1x1hpX1g Phần 4: https://www.youtube.com/watch?v=smLfzmPTzEc Phần 6: https://www.youtube.com/watch?v=aqnFVXT-8MI&feature=youtu.be Danh sách bài hát 1. Ái Hận Chi Gian (Ost Tân Thục Sơn Chiến Kỷ) - Ngô Kỳ Long 2. Kim Ngọc Lương Duyên (Ost Kim Ngọc Lương Duyên) - Lý Kỳ ft Giả Thanh 3. Yêu Em Không Sai (Ost Cổ Kiếm Kỳ Đàm) - Trương Tín Triết 4. Anh Hùng Mịch (Ost Tân Anh Hùng Xạ Điêu) - Trịnh Trung Cơ 5. Khi Nào (Ost Hoàn Châu Cách Cách) - Triệu Vi 6. Đại Anh Hùng (Ost Thiết Tướng Quân) - A Mộc 7. Khoan Thứ (Ost Thiên Long Bát Bộ) - Vương Phi 8. Dám Vì Thiên Hạ Trước (Ost Võ Mỵ Nương Truyền Kỳ) - Trương Lượng Dĩnh 9. Người Da Vàng (Ost Tiểu Ngư Nhi Và Hoa Vô Khuyết) - Tạ Đình Phong 10. Người Vui Vẻ (Ost Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài 1999) - Lương Tiểu Băng 11. Hoa Thái Hương (Ost Bí Mật Hổ Phách Quan Âm) - Nhậm Hiền Tề 12. Hồi Âm (Ost Thiên Sư Chung Quỳ) - Châu Định Vĩ 13. Viễn Phương (Ost Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài) - Hồng Bố Điều ft Lý Duyệt Quân 14. Vấn Minh Nguyệt (Ost Thanh Khâu Hồ Truyền Thuyết) - Uất Khả Duy 15. Quá Điên Cuồng (Ost Tứ Đại Tài Tử) - Lưu Khải Uy