NHẠC THIỀN HÒA TẤU CHỌN LỌC HAY NHẤT

2014 March 31
1928211 lượt xem
Hoàng Thái Huynh
NHẠC THIỀN HÒA TẤU CHỌN LỌC HAY NHẤT

- NHỨT THIẾT HỮU VI PHÁP NHƯ MỘNG HUYỄN BÀO ẢNH NHƯ LỘ DIỆT NHƯ ĐIỂN ƯNG TÁC THỊ NHƯ QUÁN - NHƯỢC DĨ SẮC KIẾN NGÃ NHƯỢC DĨ ÂM THANH CẦU NGÃ THỊ NHÂN HÀNH TÀ ĐẠO BẤT NĂNG KIẾN NHƯ LAI - ƯNG VÔ SỞ TRỤ NHI SANH KỲ TÂM ( Kinh KIM CANG BÁT NHÃ BA LA MẬT ) Toàn bộ hình ảnh trong clip này được Hoàng Thái Huynh chụp tại ĐÀ LẠT , VIỆT NAM.