Những Vũ Khí Kỳ Dị Trong Thế Chiến 2 [Part 1]

2014 December 24
1049513 lượt xem
KÊNH TRI THỨC
Những Vũ Khí Kỳ Dị Trong Thế Chiến 2 [Part 1]

Những vũ khí kỳ lạ nhất được sáng tạo ra trong thế chiến thứ 2 mà trước đó không ai có thể tưởng tượng ra. Chiến tranh thế giới thứ 2 đã đánh dấu sự xuất hiện của rất nhiều vũ khí kỳ lạ mới. Tuy nhiên rất nhiều thứ vẫn chỉ dừng lại ở mức nghiên cứu... Những Vũ Khí Kỳ Dị Trong Thế Chiến 2 [Part 1] Part 2: https://www.youtube.com/watch?v=4pFS8qr5U8o