Phim binh lính Hàn Quốc chiến đấu ở chiến trường Việt Nam

2016 January 04
199720 lượt xem
crazy lol
Download Phim binh lính Hàn Quốc chiến đấu ở chiến trường Việt Nam
  • Download Mp3 File
  • Phim binh lính Hàn Quốc chiến đấu ở chiến trường Việt Nam

    Bộ phim Hàn Quốc Tình yêu thời chiến ( sunny 2008) , nói về người con gái đi tìm người yêu của mình đang là binh lính Hàn Quốc tham gia chiến tranh Việt Nam trước 1975.