[Phim chiến tranh] Quan Đông Hoàng Quân - Đại Chiến Trung Nhật (1937)

2015 April 30
530604 lượt xem
Dicky Tran
Download [Phim chiến tranh] Quan Đông Hoàng Quân - Đại Chiến Trung Nhật (1937)
  • Download Mp3 File
  • [Phim chiến tranh] Quan Đông Hoàng Quân - Đại Chiến Trung Nhật (1937)

    1. [Thuyết Minh] Bách Đoàn Đại Chiến - Phim chiến tranh Trung Quốc - Nhật Bản hay nhất 2015: http://www.miuclip.com/watch/thuyet-minh-bach-doan-dai-chien-the-hundred-regiments-offensive-2015-2327.html 2. [Thuyết Minh] Hải Chiến Giáp Ngọ - Phim chiến tranh Thanh - Nhật Bản hay nhất 2012: http://www.miuclip.com/watch/thuyet-minh-hai-chien-giap-ngo-1894-the-sino-japanese-war-at-sea-1894-1736.html 3. [Vietsub] Điệp Huyết Cô Thành - Phim chiến tranh Trung Quốc - Nhật Bản hay nhất 2010: http://www.miuclip.com/watch/vietsub-diep-huyet-co-thanh-death-and-glory-in-changde-2010-1071.html 4. [Vietsub] Những Lá Thư Từ Iwo Jima - Phim chiến tranh Mỹ - Nhật Bản hay nhất 2006: http://www.miuclip.com/watch/vietsub-nhung-la-thu-tu-iwo-jima-letters-from-iwo-jima-2006-1471.html Tóm tắt phim Quan Đông Hoàng Quân: Năm 1937, Nhật Bản xâm lược Trung Quốc. Quân Trung Quốc chống cự yếu ớt và nhanh chóng bị thất bại trước ưu thế về hỏa lực của đội quân tinh nhuệ nhất Đế quốc Nhật Bản. Đại quân Quan Đông của Nhật Bản chiếm được Đông Bắc Trung Quốc.