Phim viễn tưởng-NỮ HOÀNG BĂNG GIÁ

2016 August 22
400082 lượt xem
PHIM HÀNH ĐỘNG
Download Phim viễn tưởng-NỮ HOÀNG BĂNG GIÁ This video contains content from Universal Pictures (ZEFR), who has blocked it on copyright grounds.
  • Download Mp3 File
  • Phim viễn tưởng-NỮ HOÀNG BĂNG GIÁ

    Phim viễn tưởng Nữ Hoàng Băng Giá nói về một Hoàng hậu sát hại vua và nắm quyền lực đất nước. Hoàng hậu có một người em gái tên Elsa trong người Elsa có một hài nhi và Elsa sinh ra một cô công Chúa, cái chết của cô công Chúa làm cho Elsa trở thành một nữ Hoàng Băng Giá... Nữ Hoàng Băng Giá đã đào tạo ra một đội quân tinh nhuệ từ những cậu nhóc trở thành những kị binh đánh bại hết thảy các vị vua phía bắc... Phim viễn tưởng Nữ Hoàng Băng Giá tranh giành quyền lực vào sức mạnh của gương thần với những pha viễn tưởng hay đẹp mắt Kết thúc tình yêu đã chiến thắng