Samurai Warriors 4 II (PC) - Survival Mode (Standard) Level 100 - Character Nene

2015 October 22
628 lượt xem
REDzMk
Download Samurai Warriors 4 II (PC) - Survival Mode (Standard) Level 100 - Character Nene
  • Download Mp3 File
  • Samurai Warriors 4 II (PC) - Survival Mode (Standard) Level 100 - Character Nene

    Samurai Warriors 4 II (PC) Graphics low Survival Mode (Standard) Level 100 Character Nene lv50 download: https://www.fshare.vn/file/UF7INH65XZV7 Cấu hình tối thiểu Hệ điều hành: Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 Vi xử lý: Core2 DUO 2.4GHz hoặc tốt hơn RAM: 1 GB Ổ đĩa cài đặt trống: 11 GB Card video: 640*480 pixel hoặc cao hơn, High Color DirectX 9.0c Card âm thanh: Tương thích với DirectX 9.0c hoặc cao hơn Cấu hình khuyến nghị Hệ điều hành: Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 Vi xử lý: Core i7 860 hoặc tốt hơn RAM: 2 GB Ổ đĩa cài đặt trống: 11 GB Card video: 1280*720 pixel hoặc cao hơn, True Color DirectX 9.0c Card âm thanh: Tương thích với DirectX 9.0c hoặc cao hơn