Sát Nhân Biến Thái 18+ HD Thuyết Minh

2015 July 20
2609829 lượt xem
Media Fix HD
Sát Nhân Biến Thái 18+ HD Thuyết Minh

Yoko là một nhà tâm lý học tội phạm. Lần này, cô điều tra về một tên sát nhân biến thái, chuyên cắt đầu ti của phụ nữ sau khi sát hại họ.