Sforum.vn - P1: Tìm hiểu về các hệ điều hành di động phía sau Android và iOS (FirefoxOS, Tizen)

2015 November 24
5202 lượt xem
Sforum Channel VN
Download Sforum.vn - P1: Tìm hiểu về các hệ điều hành di động phía sau Android và iOS (FirefoxOS, Tizen)
  • Download Mp3 File
  • Sforum.vn - P1: Tìm hiểu về các hệ điều hành di động phía sau Android và iOS (FirefoxOS, Tizen)

    Link Sforum: http://sforum.vn/sforum-vn-tim-hieu-ve-cac-he-dieu-hanh-di-dong-phia-sau-android-va-ios/ Xem thêm: * Phần 2: https://youtu.be/xBE4OlDOH_A * Lịch sử hình thành và phát triển nền tảng Android: http://sforum.vn/sforum-lich-su-hinh-thanh-va-phat-trien-nen-tang-android/ * Lịch sử hình thành và phát triển của iOS: http://sforum.vn/sforum-lich-su-hinh-thanh-va-phat-trien-cua-ios/