Sforum.vn - P3: Tìm hiểu các hệ điều hành đứng sau iOS & Android (Symbian OS, Windows Mobile, Bada)

2015 December 03
9367 lượt xem
Sforum Channel VN
Download Sforum.vn - P3: Tìm hiểu các hệ điều hành đứng sau iOS & Android (Symbian OS, Windows Mobile, Bada)
  • Download Mp3 File
  • Sforum.vn - P3: Tìm hiểu các hệ điều hành đứng sau iOS & Android (Symbian OS, Windows Mobile, Bada)

    Xem thêm: *Tìm hiểu về các hệ điều hành di động phía sau Android và iOS: http://sforum.vn/sforum-vn-tim-hieu-ve-cac-he-dieu-hanh-di-dong-phia-sau-android-va-ios/ *Lịch sử hình thành các nền tảng, hệ điều hành di động (Phần 2): http://sforum.vn/sforum-lich-su-hinh-thanh-cac-nen-he-dieu-hanh-di-dong-phan-2/