Sơn Ca Không Hát | Phim tình cảm, tâm lý, xã hội | Tập 2

2016 April 27
1234 lượt xem
HPLUS MEDIA
Download Sơn Ca Không Hát | Phim tình cảm, tâm lý, xã hội | Tập 2
  • Download Mp3 File
  • Sơn Ca Không Hát | Phim tình cảm, tâm lý, xã hội | Tập 2

    Sơn Ca Không Hát | Tập 2 | Chưa kịp chuẩn bị lên kế hoạch thoát khỏi những áp lực công việc bằng một chuyến du lịch, Linh Nhi bị bắt cóc. Ông Trường lo lắng trước sự mất tích của Linh Nhi. Ông chưa tìm được mục đích từ những hành động sai trái của nhóm người này. Diễn viên: Đình Hiếu, Xuân Hiệp Website: www.hplus.com.vn www.htvonline.com.vn Facebook Fanpages: https://www.facebook.com/HTVPlus https://www.facebook.com/htvonline.com.vn Google Plus: https://www.google.com/+HplusVn https://www.google.com/+HTVOnlineKids https://www.google.com/+HTV60s YouTube Channels: https://www.youtube.com/c/HplusVn https://www.youtube.com/c/HTVOnlineKids https://www.youtube.com/c/HTV60s AppStore: iOS - https://itunes.apple.com/vn/app/hplus/id984464040?mt=8 Android - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hplus&hl=en