The Land - Đại Hàn Dân Quốc Tập 1 | Phim Cổ Trang Hàn Quốc

2015 August 16
136307 lượt xem
Phim Truyền Hình Hàn Quốc
Download The Land - Đại Hàn Dân Quốc Tập 1 | Phim Cổ Trang Hàn Quốc
  • Download Mp3 File
  • The Land - Đại Hàn Dân Quốc Tập 1 | Phim Cổ Trang Hàn Quốc

    Bộ phim Đại Hàn Dân Quốc tên ngắn là Đất nói về đề tài gia đình và những cuộc cách mạng thời kháng chiến có những anh hùng dân tộc yêu nước quên mình rất hay, sâu sắc và tinh tế về con người Hàn Quốc và cuộc cách mạng quốc dân của nhân dân Hàn Quốc.