Trung Quốc xâm lược Việt Nam và cái giá họ phải trả !

2014 May 19
1216295 lượt xem
BÙI TIÊN PHONG
Download Trung Quốc xâm lược Việt Nam và cái giá họ phải trả ! This video is no longer available because the YouTube account associated with this video has been terminated.
  • Download Mp3 File
  • Trung Quốc xâm lược Việt Nam và cái giá họ phải trả !

    Trung Quốc luôn nghĩ mình là nước lớn và dùng luận điệu của một "kẻ điếc" để gây hấn với các nước láng giềng hòng vơ vét tài nguyên và xâm chiếm lãnh thổ. Họ sẽ phải trả giá ! Việt Nam - Chúng tôi là một dân tộc yêu chuộng hòa bình nhưng chúng tôi không hèn nhát. Chúng tôi sẵn sàng hi sinh xương máu và tính mạng của mình để bảo vệ tổ quốc, bảo vệ những người yêu thương ! Chúng tôi không bao giờ run sợ trước bất kỳ kẻ thù xâm lược nào. Mỗi người Việt Nam là một chiến sỹ ! David Bùi .Mr