[Tự học Linux ]Bài 1 : Cài đặt hệ điều hành CentOs

2015 November 05
1250 lượt xem
Craft Mine
[Tự học Linux ]Bài 1 : Cài đặt hệ điều hành CentOs

Khóa học Quản trị hệ thống máy chủ Linux (CentOs) Bài 1 : Cài đặt hệ điều hành CentOs Khóa học sẽ giúp các bạn hiểu rõ cách thức hoạt động và quản trị của máy chủ Linux bản CentOs Link VmWare : http://ouo.io/1uHZs Link CentOs 6.7 DVD 1 : http://ouo.io/MTD1Ux DVD 2 : http://ouo.io/8RY3zH