Tuyển tập 10 nhạc phim cổ trang hoa ngữ buồn

2016 June 23
5702 lượt xem
Hai Vu
Download Tuyển tập 10 nhạc phim cổ trang hoa ngữ buồn This video contains content from linfair_records. It is restricted from playback on certain sites or applications. Watch on YouTube
  • Download Mp3 File
  • Tuyển tập 10 nhạc phim cổ trang hoa ngữ buồn

    00:00:00 Aí thương 4:59:18 Cung dưỡng ái tình 08:27:18 Hoa rơi 11:53:09 Họa Tâm 18:24:12 Kiếm tâm 22:36:24 Là em tự đa tình 27:24:09 Gặp hay không gặp 30: 49:33 Chuyện nàng tinh vê lấp biển OST 34: 33:19 Nhớ mà không thể nói 39:06:15 Phương xa