Tuyển Tâp Nhạc Phim Cổ Trang Trung Quốc Hay

2015 January 08
284593 lượt xem
Flower Sun
Download Tuyển Tâp Nhạc Phim Cổ Trang Trung Quốc Hay This video contains content from linfair_records. It is restricted from playback on certain sites or applications. Watch on YouTube
  • Download Mp3 File
  • Tuyển Tâp Nhạc Phim Cổ Trang Trung Quốc Hay

    Tuyển Tập Nhạc Phim Cổ Trang Trung Quốc Hay 1_Cuồn Cuộn (Tân Thần Điêu Đại Hiệp 2014 OST)-Trương Kiệt (0-3:48s) 2_Hỡi Thế Gian (Tân Thần Điêu Đại Hiệp 2014 OST)-Trần Tường (3:49-7:55s) 3_Mười Sáu Năm (Tân Thần Điêu Đại Hiệp 2014 OST)-Trần Hiểu ft. Lưu Hãn (7:56-12:58s) 4_Kiếm Tâm (OST Cổ Kiếm Kỳ Đàm)-Trương Kiệt (12:59-17:05s) 5_Kiếm Thương (Cổ Kiếm Kỳ Đàm OST)-Lý Dịch Phong (17:06-20:32s) 6_Yêu Ta (Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ 2013 OST) (20:33-24:15s) 7_Giác Ngộ (Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ 2013 OST) (24:20-28:50s) 8_Tiêu Dao (Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ 2013 OST) Hoắc Kiến Hoa (28:55-33:18s) 9_Cung Dưỡng ái Tình (Cung Tỏa Tâm Ngọc OST)- Dương Mịch (33:20-36:51s) 10_Tại Sao Bỗng Nhiên Lại Ra Thế Này (Tân lộc đỉnh kí 2008 OST )-Trương Tâm (36:55-39:50s) 11_Tam thốn thiên đường (Bộ Bộ Kinh Tâm OST)-Nghiêm Nghệ Đan (39:55-44:40s) 12_Mùa Đợi Chờ (Bộ Bộ Kinh Tâm OST )-Lưu Thi Thi (44:41-48:45s) 13_Tuyết Hoa Hồng Mai (Bộ Bộ Kinh Tâm OST )-Cung Thục Quân (48:46-52:55s) 14_Ý Trời Là Thế (Tân lộc đỉnh kí 2014 OST)-Hòa Hối Tuệ (52:55-55:00s) 15_Chàng Không Phải Đại Anh Hùng Từ Nhỏ Thiếp Muốn Cưới (Tân lộc đỉnh kí 2014 OST )-Vương Lạc (55:05-1:00s)