Những cỗ máy hải chiến hiện đại

2015 February 27
60915 lượt xem
KÊNH TRI THỨC
Những cỗ máy hải chiến hiện đại

Vai trò của những cỗ máy chiến tranh trên biển dần đổi thay theo sự phát triển của khoa học công nghệ. Cùng tìm hiểu về nghệ thuật tác chiến hải quân qua câu chuyện về những cỗ máy chiến tranh cả trên và dưới mặt biển.