Rã đông thực phẩm thế nào cho đúng?

2015 December 18
5438 lượt xem
Khoa học - Đời sống
Rã đông thực phẩm thế nào cho đúng?

heo các chuyên gia dinh dưỡng, quá trình làm lạnh không làm phá hủy những chất dinh dưỡng của thực phẩm, chính vì thế, thực phẩm vẫn giữ nguyên được giá trị dinh dưỡng trong thời gian bảo quản, tuy nhiên, chính quá trình rã đông không đúng cách, lại có thể làm mất chất dinh dưỡng và làm thực phẩm bị nhiểm những vi khuẩn có hại.