Trung Quốc Hạ Cánh Máy Bay Quân Sự Trên Biển Đông | Trung Quốc Không Kiểm Duyệt

Download Trung Quốc Hạ Cánh Máy Bay Quân Sự Trên Biển Đông | Trung Quốc Không Kiểm Duyệt
  • Download Mp3 File
  • Trung Quốc Hạ Cánh Máy Bay Quân Sự Trên Biển Đông | Trung Quốc Không Kiểm Duyệt

    Trung Quốc vừa hạ cánh một máy bay quân sự trên Đá Chữ Thập, một trong những hòn đảo nhân tạo của họ ở Biển Đông, những hòn đảo mà họ đảm bảo với thế giới rằng chỉ nhằm mục đích hòa bình. Quá đúng?... __ Trung Quốc Không Kiểm Duyệt __ Facebook: https://www.facebook.com/NtdVietnamese Google+: https://plus.google.com/+TQKoKiemDuyet Subscribe: https://www.youtube.com/user/TQKoKiemDuyet?sub_confirmation=1 __ China Uncensored __ Twitter: https://twitter.com/ChinaUncensored Facebook: http://www.facebook.com/ChinaUncensored Subscribe: http://www.youtube.com/ntdchinauncensored __ Xem video gốc __ Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=ze7uT2hl6dM __ Xem video gốc với phụ đề Anh / Việt __ Link: http://amara.org/en/subtitles/editor/c1lHT86KGcNm/vi/