5 Phương Thức Tạo Ra Siêu Chiến Binh | Khoa Học Huyền Bí

2017 February 20
24440 lượt xem
Trung Quốc Không Kiểm Duyệt
Download 5 Phương Thức Tạo Ra Siêu Chiến Binh | Khoa Học Huyền Bí
  • Download Mp3 File
  • 5 Phương Thức Tạo Ra Siêu Chiến Binh | Khoa Học Huyền Bí

    5 Phương Thức Tạo Ra Siêu Chiến Binh Chiến tranh dường như vây quanh chúng ta và các quốc gia đang cố gắng tạo ra các loại vũ khí mới hơn, có tính hủy diệt hơn và đào tạo những binh sỹ thiện chiến hơn. Dưới đây mô tả một vài phương thức mà Khoa học cố gắng biến đổi những quân nhân bình thường trở thành siêu chiến binh. __ Trung Quốc Không Kiểm Duyệt __ Facebook: https://www.facebook.com/trungquockokiemduyet/ Google+: https://plus.google.com/+TQKoKiemDuyet Subscribe: https://www.youtube.com/user/TQKoKiemDuyet?sub_confirmation=1 __ China Uncensored __ Twitter: https://twitter.com/ChinaUncensored Facebook: http://www.facebook.com/ChinaUncensored Subscribe: http://www.youtube.com/ntdchinauncensored __ Xem video gốc __ Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=mscX_0lHS34