Virus - Kẻ Thù Lớn Nhất Của Nhân Loại

2015 March 09
53093 lượt xem
KÊNH TRI THỨC
Virus - Kẻ Thù Lớn Nhất Của Nhân Loại

Virus, còn gọi là siêu vi, siêu vi khuẩn hay siêu vi trùng, là một tác nhân truyền nhiễm chỉ nhân lên được khi ở bên trong tế bào sống của một sinh vật khác. Cho đến nay virus vẫn được coi là kẻ thù bé nhỏ nhưng nguy hiểm nhất của con người.